Něco dobrého z EU

3.7.20200 comments

Jakkoliv byla pro tehdejší technokraty a novodobé „podnikatele“ nejlákavější zejména možnost čerpání peněz z evropských fondů, musíme objektivně přiznat i někdy nesporně užitečné využití těchto finančních zdrojů. Musíme ovšem odhlédnout od tunelů ve formě aquaparků, sportovišť, historických budov, nákupů zařízení do nemocnic, dopravní infrastrukturu a další oblasti, kde se snad jediný projekt neobešel od umělého navyšování cen za účelem „odklonu finančních prostředků“ tu lobbistům, tu politickým stranám, tu pouhým jednotlivým podnikatelům a podvodníkům.

Dopravní infrastruktura a životní prostředí

Zatímco čerpání finančních zdrojů z EU na výstavbu silniční a železniční infrastruktury má v naší vlasti stále punc typického tunelování ohromných finančních prostředků, pak fondy, určené k budování vodovodů, čističek odpadních vod, kanalizace, či budování bezpečných skládek pevného odpadu, jsou považovány za příklad využití těchto peněz opravdu pro potřeby občanů.

  • Posted In:
  • Žádné rubriky